Pesceana are un monument istoric din antichitate cu mare semnificaţie documentară. Este vorba de cetatea dacică de la Râpa Cărămizilor. Mărturiile arhoelogice descoperite aici vorbesc despre o „davă”, aşezare ce a înflorit pe vremea dacilor în acest colţ de ţară. Cetatea este aşezată „deasupra cumpenei văilor Luncavăţului şi Pesceanei”. Cea mai veche descriere a acestei străvechi cetăţi datează din 1874, când Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice iniţiază un „chestionar arheologic”.

Cetatea dacică este menţionată şi în 1885, în Geografia lui A. Grojan. Aşezarea este traversată de un drum care mai târziu s-a numit „Drumul Râmnicului”. Ea se află la o altitudine de 500 m. Cetatea are o „formă de potcoavă cu deschizătură spre punctul numit La Războaie. Zidurile au fost întărite cu palisade de lipitură de lut care în urma unor puternice incendii s-au transformat în chirpici ars”(Mihai Toartă – Cetăţi dacice în judeţul Vâlcea)

Arsura aceasta din cetate ce se aseamănă cu rămăşiţa din cărămidă au determinat pe vechii locuitori ai zonei să numească locul respectiv „Râpa Cărămizii”. Cel mai bine s-au păstrat „zidurile cetăţii pe platforma denumită La Scaun”

S-au găsit aici un „vas borcan”  format din ceramică, de calitate rudimentară, lucrată cu mâna, un vas fructieră, cu ceramică lucrată la roată arsă foarte bine.

Dealul Cărămizilor este numit astfel de către ţărani pentru firmiturile de cărămizi răspândite pe dânsul. Bătrânii spun ca se zice că o cărămidă a fost în lungime de un metru şi jumătate, iar lăţime de 1/3 parte din metru. Ruinele acestea, potrivit lucrării „Cetatea uriaşilor” autor Dumitru Andronie, s-a constatat că ar fi fost în vechime o cetate a uriaşilor.