Viceprimar – ing. Fulgescu Georgian
Secretar – Săraru Marian Augustin

Contabil – Gheorghe Ioana
Funcţia publică de Consilier Superior

Asistent social – Voiculescu Cristina
Funcţia publică de Inspector superior

Agent agricol – Diaconu Mariana - Camelia
Funcţia publică de Referent superior

Casier – Nemulescu Florentina
Funcţia publică de Referent asistent

Operator rol impozite si taxe - Drăghici Nicolae
Funcţia publică de Referent debutant

Ionescu Dionisie - Dumitru
Funcţia publică de Referent asistent

Velcu - Istocesu Madalina - Ionela
Referent debutant 

Consilier personal al primarului – Gheorghe Constantin

Administrator public – Post vacant

Bibliotecar – Diaconu Paul

Şofer - Stănică Marcel

Muncitori – Dumitraşcu Toma şi Voicu Nicolae

Asistent comunitar – Piedică Marinela

Tehnician veterinar  Catalina Constantin