Monumentul eroilor este ridicat în anul 1920 din iniţiativa învăţătorului Traian Ştefănescu. Este construit din piatră de la cariera Boteni – din zona Muscelului.

Este realizat de sculptorul Caroiani din Craiova. Pe faţada monumentului şi cele două laturi sunt trecuţi cei 114 eroi căzuţi în Primul Război Mondial.

Pe frontispiciul monumentului este dăltuită în piatră inscripţia: „În memoria eroilor din această comună căzuţi în războiul pentru întregirea neamului.” Frontispiciul este încadrat de o ghirlandă din ramuri de măslin şi stejar legat cu eşarfă tricoloră. Pe partea din spatele monumentului este aplicată o placă din marmură cu cei 60 de eroi căzuţi în Cel De-al Doilea Război Mondial. Pe faţadă se află medalionul cu chipul ostaşului român, care cu arma în mână veghează frontierele ţării. Sub acestea sunt înscrise cuvintele: „Pro Patria Mori”.

În partea de sus se află curcea pe care vulturul o ţine în cioc. Crucea este de fier, simbol al eternităţii şi credinţei străbune.