• Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

  • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

  • Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

  • Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

  • Minute ședințe publice locale

  • Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Călui

  • Publicații căsătorii

  • Alte documente de interes public