COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

 I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,servicii si comert,formata din consilierii

 - NICU CONSTANTIN CLAUDIU -presedinte

- FULGESCU GEORGIAN - secretar

- OPRITA GHEORGHE -  membru

- PREDESCU MARIN-ADRIAN -membru

- CÎRCIUMARU LORIANA - membru

 II.Comisia învățămant,culte,sănătate,cultură,protecție socială,activități sportive și de agrement,formată di consilierii

- POPA EUGEN-ALIN - președinte

- NICU IULIAN-secretar

- Aspru Cristina - membru

 III.Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, formată din consilierii: 

 - MAGALA ION-presedinte

 - EPURE ION -secretar

 - ZAULET IONEL - membru