Biserica Sf. Nicolae

Este monument istoric, aşezată pe drumul satului Ursoaia la aproximativ 100 m de Şcoala generală de 4 ani.

Are forma de corabie fără turlă, construită din material lemnos (din stejar). A fost terminată în 1824. În 1947 a fost renovată   din temelie şi apoi pictată.

 

 

  Biserica Sf. Apostol Toma

Biserica parohială cu hramul „Sf. Apostol Toma” este situată în satul Pesceana, deservind satele Pesceana, Coeni şi Roeşti. Construită în 1899, din zid, cu două turle. Ctitor este preotul Toma Nicolaescu şi familia sa.

Biserica este acoperită cu tablă zincată. Pictura este executată în ulei de pictorul Nicolae Petrescu din Craiova.

Lucrările de restaurare la această biserică au început în anul 1996.

Biserica Sf. Dumitru

Este situată în satul Negraia. La început a fost construită pe versantul de apus al Dealului Negraia, în Valea Oltencii. Construită din lemn în anul 1817 cu hramul „Sfinţii Voevozi Mihail şi Gavril”.

Biserica a fost mutată în satul Negraia. Lucrările la construcţia ei au început în anul 1901 (pictată în 1909).

În 1958 s-au executat reparaţii, iar în 1979 a fost zidită din nou pe temelia vechii ctitorii. Biserica cu hramul „Sf. Dumitru” este pictată în anul 1985 de pictorul Oscar Ionescu – Muscel.

  Biserica Adormirea Maicii Domnului

Este aşezată în mijlocul satului Cermegeşti. Deserveşte satele Lupoaia, Cermegeşti. Pe acelaşi loc a existat o biserică mai veche din lemn construită în 1765.

Actuala biserică datează din 1911. Din cauza războiului, în 1916 s-au întrerupt lucrările la construcţia bisericii. Ele s-au reluat în 1921 şi s-au terminat în 1928. Pictor Ilie Belgun – Craiova.

În anul 1969 turnurile bisericii au fost învelite cu tablă galvanizată.