Şcoala din Roeşti (clasele I-IV)

Cursurile şcolare încep în anul 1921.

Noul local de şcoală începe să se construiască în 1926 în punctul „La Troiţă”. Acesta nu era terminat nici în 1932, iar lucrările s-au oprit pentru a fi construit în altă locaţie. Localul este ridicat repede în anii 1935-1936.

 

Şcoala din Ursoaia (clasele I-IV)

Începuturile şcolii din Ursoaia datează din 1919, iar şcoala a fost construită în anul 1936 din iniţiativa învăţătorului Constantin Păunescu care a desfăşurat aici o deosebită activitate (1926-1970).

 

Şcoala din Negraia (clasele I-IV)

Se înfiinţează în 1956, iar în 1960 începe construcţia noului local. Şcoala are două săli de clasă, o cancelarie, o cameră pentru material didactic.

Grădiniţa din Negraia a luat fiinţă în 1970.

 

Şcoala din Lupoaia (clasele I-IV)

Şcoala din Lupoaia se înfiinţează în 1959. Construcţia noului local de şcoală începe în 1960, iar lucrările s-au terminat în 1965.

Din anul 1973 se înfiinţează o grădiniţă.

 

Şcoala din Cermegeşti (clasele I-VIII)

În 1840 se înfiinţează o şcoală la Cermegeşti.

Primul local de şcoală se construieşte în comuna Pesceana la începutul secolului al XX-lea. Localul este pus în funcţiune în anul 1903-1904. Cel de-al doilea local de şcoală se construieşte pe acelaşi teren în 1911.