Programul national de dezvoltare rurala - Masuri de mediu si clima 2021

  

Contul unic  "sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire" este RO08TREZ67221A470400XXXX deschis la Trezoreria Mun. Drăgăsani, jud.Vâlcea.  

În acest cont se vor încasa stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensarea şi restituirea conform Legii 207/2015,art.163, alin.(2) şi art.2 din Omdrapfe nr.7166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, cu modificările şi completările ulterioare.